Panelový merací prístroj DPM52A

Vlastnosti DPM52A

 • dva, od napájania galvanicky oddelené, analógové vstupy pre pripojenie snímača so štandardným prúdovým výstupom (4 - 20 mA, 0 - 20 mA, ...)
 • päťmiestny LED displej so znamienkom so softvérovo nastaviteľným jasom
 • jednoduché ovládanie štyrmi tlačidlami z predného panela resp. cez sériové rozhranie RS232
 • mikroprocesorom vykonávaná číslicová filtrácia a prepočet nameraných prúdov na hodnotu fyzikálnej veličiny
 • softvérovo nastaviteľné parametre:
  • merací rozsah
  • tlmenie
  • medzné hodnoty a podmienky pre ovládanie reléových výstupov
 • dva reléové výstupy s prepínacím kontaktom
 • indikácia stavu reléových výstupov na displeji
 • softvérové prispôsobenie prístroja k použitému snímaču korekciou offsetu a chyby strmosti snímača
 • signalizácia poruchy meracej slučky
 • zaznamenávanie maximálnej a minimálnej hodnoty meraných veličín
 • akustická signalizácia nesprávnej obsluhy
 • ochrana konfigurácie heslom
 • bezskrutkové svorky
 • montáž na prístrojový panel
 • napájanie 24 V DC
DPM52A

Aplikácie DPM52A

 • Miestna automatika
 • Zobrazenie meranej veličiny na pracovisku

Technické parametre prístroja DPM52A

Parameter min nom max jednotka poznámka
Vstupný rozsah 0 - 20 mA  
Rozsah zobrazenia -32 768   32 767  
Chyba merania     0,3 %
Teplotná stabilita     15 ppm
Dlhodobá stabilita     50 ppm/1000h
Úbytok napätia na meracích svorkách     350 mV pri 20 mA
Maximálny trvalý prúd cez meracie svorky     300 mA  
Počet vstupov 2  
Počet výstupov 2  
Typ výstupného kontaktu 1C  
Prúdová zaťažiteľnosť výstupu (odporová záťaž)     6 A AC
Napäťová zaťažiteľnosť výstupu     250 V AC
Doba spriemerňovania nameraných vzoriek 0,12   15 s parameter
Počet spriemerňovaných údajov 1   125   parameter
Rozsah nastavenia medze -32 768   32 767   parameter
Rozsah nastavenia hysterézie 0   32 767   parameter
Napájacie napätie 18 24 30 V  
Prúdový odber 105 mA pri 24 V
Dimenzovanie svoriek 0,08   2,5 mm2 
Rozmery (šírka x výška x hĺbka) 96 x 48 x 146 mm
Hmotnosť 250 g
Prevádzková teplota okolia -25   60 °C
Skladovacia teplota okolia -45   85 °C
Krytie IP20 

Download

pdf Prospekt DPM52A: dpm52a_p.pdf 230 kB

pdf Mechanické rozmery DPM52A: dpm_dim.pdf 42 kB