Didaktické systémy

Didaktické systémy sú určené na výučbu, získavanie a precvičovanie zručností. Vhodné sú pre základné a stredné odborné školy, preškoľovacie kurzy a pod. Základom sú kompaktné, tématicky špecializované panely, ktoré možno nainštalovať na laboratórne stoly alebo zabudovať do prenosného kufríka. K panelom sú dodávané učebné texty pre žiakov ako aj sprievodné texty pre vyučujúceho. Prepojovanie jednotlivých funkčných blokov sa vykonáva prostredníctvom jednoduchých vodičov zakončených štandardným 4 mm banánikmi. Všetky panely pracujú s bezpečným malým napätím.

K dispozícii sú tieto panely v jednotlivých tématických skupinách:

Základy elektrotechniky

 • panel základov elektrotechniky
 • panel základov elektroniky
 • panel experimentálny
 • panel analógovej elektroniky
 • panel tranformátorovej techniky
Základy elektroniky

Digitálna technika

 • panel s digitálnymi obvodmi
 • univerzálny digitálny panel s objímkami
 • ZIF objímkový panel
digitálne obvody

Inštalačná technika

 • kompaktný inštalačný panel
 • samostatné inštalačné panely "Didactbox"
 • panel elektrickej bezpečnosti
 • panel testovania inštalácie
 • panel EIB (európska inštalačná zbernica)
 • panel osvetľovacej techniky
 • panel halogénovej osvetľovacej techniky
 • panel zabezpečovacej techniky
inštalačný panel
halogenová technika

Riadiacia a regulačná technika

 • kompaktný panel
 • samostatné panely
 • panel PID regulačnej techniky
 • regulačné sústavy (motor, teplota...)
 • panel pre pripojenie k PC
riadiacia technika

Automatizačná technika

 • panel malej automatizácie (Siemens LOGO! a EASY)
 • panel PLC (Siemens S7/300)
 • panel simulácie procesov s PLC
 • panel frekvenčného meniča
 • panel obrazovky s klávesnicou, touch panel
 • panel Profibus DP
PLC